Yazıda bahsetmiştim. İki yolunuz var; birincisi kırtasiyeden fatura defteri alıp, yine bir kırtasiyede adınız, adresiniz vergi dairesi ve nosu (şahıs şirketleridne TCkimlik no)ile bir kaşe yaptırıp bunlarla notere giderek defteri onaylatmak.

İkincisi ise yine kaşe yaptırıp anlaşmalı bir matbaada fatura bastırmak. Bu faturada da resmi bilgiler olarak adınız, soyadınız, adresiniz, vergi daireniz ve TC kimlik numaranız yer alacak.

Logo ve marka içinse marka tescil sürecine girmeniz lazım. Bu süreç ile birlikte bastırdığınız faturada logo vb. kullanabilirsiniz ama adınız filan yine yer almalı sonuşta şirketinizn markası resmi adı değil. Bunu unutmayın. Mali müşaviriniz daha detaylı bilgi verecektir, mali müşavir ile görüşmeden adım atmayın.

Hayırlı olsun, nice faturalara.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.