SpaceX bu sonucu elde edene kadar pek çok roket başarısızlıkla dünyaya geri döndü. Hatta sadece geri dönüşte değil, içlerinde Facebook uydusu bulunan bir yolculukta giderken de felaketler yaşadılar.

Bunları bir başarısızlık değil kazanç olarak gördüler ve her seferinde elde ettikleri verileri bir sonraki deneme için süreci geliştirmek üzere kullandılar. Sonuçta uzay çağında tarih yazdılar.

Bir Uzay Teknolojileri Mühendisi olarak bu araçları tasarlamak, uzaya göndermek ve sağlıklı şekilde görevlerini yerine getirmek için diploma aldım. Mesleğimi yapmıyorum ama üç dakikalık o videonun arkasında olanları, görmediğimiz ekranlardaki rakamları ve grafikleri ve o sevinci yaşayan insanların kafalarındaki düşünceleri çok daha iyi anlayabildiğime inanıyorum.

Umarım bu vizyonu anlayan insanlarımızın sayısı artar ve biz de bu bilimsel atılımın bir parçası oluruz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.