Ormanın içine medeniyet pislersen gül bahçesi olmasını bekleyemezsin. Bahsettiğiniz insan profili sadece Göktürk’te hayatı çevresine çekilmez kılmıyor ki? Onlar ve onlar gibi olanlar her yerde.

Sabah işe giderken biz 30 dakika kavşağa girmek için şeridimizde bekleriz, onlar herkese hakaret edercesine en soldan gelip kavşağa kaynak yapar. Bunu yaparken çok mu eğitimsizler? Şehir kurallarını hiç mi bilmiyorlar? Tam aksine onlar Türkiye’nin en güzide okullarında okudular. Yüksek lisanslarını yurt dışında yaptılar. Ama utanmıyorlar çünkü bu onların doğal hakkı!

Her zaman çok önemli bir işleri var, herkes gibi cahil değiller ve eğitimleri onları memleketin aydın kesimi kılıyor. Diğer herkes onların arkasından gelebilir…

Gerçekten tespitleriniz o kadar doğru ki üstüne yazılacak bir şey bırakmamışsınız. Elinize sağlık.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.