Mustafa Bey güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim.

Gider Pusulası kullanmak yasal olarka düzenlenmiş bir süreçtir. Doğru kullanıldığı takdirde hiçbir mahsuru yoktur. Esas olan Gider Pusulası ile yapılan ödemelerin süreklilik göstermemesidir. Yani bana her ay Gider Pusulası ile ödeme yaparsanız bu sorun olur yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bilgi vermek yerine korkutmayı seçen kişilerden uzak durun bence :)

Şahıs şirketi için ticari hesap bir zorunluluk değil. Ama bir hesap açarak işlemleri bu şekilde takip etseniz çok daha rahat edersiniz. Kişisel kredi kartınızı da ödemeler için kullanabilirsiniz, sorun olmaz. Elbette ticari bir kredikartı da alabilirsiniz. Ben kendi işlemlerimde kişisel kredi kartımı kullanıyorum ama şirketim için de EnPara Şirketim’de bir hesap açtım. Sizin için nasıl kolay olacaksa o şekilde ilerleyebilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.