Merhaba gecikmeli cevap için kusura bakmayın. Yoklama konusunu bir nebze olsun basitleştirdiler diye biliyorum ama yine de bu konuyu mali müşsavir ile görüşmenizde fayda var. Eğer mecbur değilseniz şirket kurmamanızı tavsiye ederim.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.