Medium çok doğru bir yolda gidiyor ama adımlar çok ufak ve temkinli geliyor. Yine de takdir ediyorum. Niçazane bir kaç teknik ve stratejik tavsiyem olacak;

  • Acilen canonical link yapısı ile alakalı bir ayar gelmeli. Farklı blog ve yayınlarda çıkan yazılarımıza bu şekilde, arama motorlarında, spam içerik etiketi gelmeden yer verme şansımız yükselecektir.
  • Tablolar için ekran görüntüsü kullanmak yerine tabloları destekleyen bir element lazım.
  • Sosyal büyüme süreci sadece kullanıcıların keşfine bırakılmamlı. Kullanıcılar sosyal büyümeyi sağlamak için cesaretlendirilmeli ve teşvik edilmeli.

Kolay gelsin.

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.