İki bölüm birden

Kriptopara ve Blockchain işlerine girdikten sonra çekilmiş gizli bir fotoğrafım olduğu kesinlikle yalandır! Fotomonshopdur.

Kısa bir süre önce başladığım Youtube maceram devam ediyor. Farkettim ki Twitter ve Linkedin’de paylaşmama rağmen bu duyuruları Medium’dan yapmayı ihmal etmişim. O zaman iki bölüm birden diyelim ve sizleri yeni bölümlere alalım.

Özel makine öğrenmesi ve Kuantum bilgisayarlar ile tüm takipçilerimin çetelesini tutuyor ve Youtube kanalıma abone olmayanları; dostlar, yakın çevre, tanıdıklar, vb. şekilde gruplandırıyoruz. Kısacası; Abone Olun Efendim! :)

İnternet Nasıl Doğru ve Neye Dönüştü?

Varlığı Yokluğu Dert Para! Dünü, Bugünü ve Geleceği

Kanalıma abone olmayı unutmayın! Söylemiştim değil mi? :)

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.