Harika bir noktaya parmak basmışsınız. Çok uzman olmamakla birlikte yapmanız gereken PayPal’e bir fatura kesmek. Bunu PayPal’e ulaştırmanıza bile gerek yok diye biliyorum. Size 50.000 TL ödeme yaptıklarında siz KDV dahil 50.000 TL fatura keseceksiniz. Bunun yüzde 18'ini bir ay sonra devlete ödeyeceksiniz. Her 3 ayda bir, gelirinizden giderinizi düşüp kalan meblağ için de %15'den başlayarak 35'e kadar uzanan oranlarda gelir vergisi ödeyeceksiniz. Böylece devlet size sormayacak “bu para nereden geldi?” Cevap: “Dijital servis ve yazılım üretip sattım. Faturayı yurt dışına kestim. Bu aldığım ödeme, bu fatura, bunlar da ödediğim veriler” diyebileceksiniz.

Tabi yaptığınız iş aslında ihracat ve ülkeye kazanç getiriyorsunuz, bu sebeple bazı avantajlarınız olabilir ama bunları nasıl alıp, nasıl kullanırsınız? İnanın cevabı ben bile bilmiyorum. Eğer bu noktada biraz deneyim kazanır ve bilgi biriktirebilirsek bunu yazıya mutlaka eklemeliyim. Çok merak edilen bir konu olduğuna eminim. Dikkat çektiğiniz için teşekkürler.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.