Facebook’un vizyonu tüm interneti kendi üstünde toplamak ve tüm internet kullanıcılarının internette harcadıkları zamanın tamamını veya büyük kısmını kendi üstünde tüketmesini sağlamak. Hızla ve emin adımlarla bu hedefe yaklaşıyor.

Üretilen içeriğin kalitesi ve bir sorunun cevabının nerede olduğu önemli değil. Facebook kullanıcısını her geçen gün daha fazla tanıyarak leb demeden leblebiyi anlıyor, gak demeden sütü, guk demeden eti kullanıcısının ağzına koyuyor.

Şu yazımı okumanızı tavsiye ederim.

https://medium.com/turkce/medyan%C4%B1n-kara-deli%C4%9Fi-2f66ea95582

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.