Eyvah! Hacklendim!

Uzun yıllardır BT sektöründe farklı konumlarda çalıştım. Dijital bilgi güvenliğim ve tecrübem gelen bir e-posta ile tepetaklak oldu. Hacklenmiştim!

Yaklaşık 20 sene boyunca insanlara en az sekiz karakterden oluşan, tahmin edilmesi güç, karmaşık harf, rakam ve sembollerden oluşan parolalar kullanmalarını tembihledim. İnternete ilk girdiğim yıllarda yaşadığım bir e-posta adresi kaptırma olayı dışında sicilim temizdi. Derken 2018'in Kasım ayında bir e-posta aldım.

E-postayı gönderen kişi kendimdim. Sıkça yaşanan bir durumdur, kişiyi korkutmak ve e-posta kaynağının takip edilmesini güçleştirmek için kendi adresinizden gelen bir e-posta kurgusu yapılır. Teknik olarak basit bir işlemdir. Bunu pek dert etmedim, başlığındaki “Seni hackledik Ahmeeeet!” tarzındaki ifade de pek inandırıcı gelmedi. Ama ilk paragrafı okuyunca şoke oldum; benim o güçlü ve muhteşem kırılmaz parolam orada kabak gibi yazıyordu.

Panik olmadım desem yalan söylerim, bu öyle herkesin tahmin edebileceği, deneme yanılma ile çözülebilecek bir parola değildi. Ama karşımda duruyordu. E-postayı okumaya devam ettim.

“Hesabını ele geçirdik, tüm cihazlarına sızdık, tüm arkadaş listelerini ele geçirdik, sistemlerine kamera görüntülerini alacak uygulamalar yükledik, porno izlerken senin karanlık fantezilerini görüntüledik, şu adrese şu kadar Bitcoin yollamazsan işin yaş, dünya aleme rezil olacaksın!”

Rahat bir nefes almıştım zira porno izleme gereği duymam :)

Biraz araştırınca olay netleşti, güçlü olduğunu düşündüğüm bu parolayı çok eski bir zaman diliminde muhtemelen farklı bir servis için de kullanmıştım. Hacklenen hesabım değil, diğer servisti. Saldırganlar e-posta adres ve parola ikililerine toplu mail atıyor, “kimi kandırıp Bitcoin cukkalarsak kârdır” düşüncesi ile hareket ediyordu.

Neyse ki ben uzun süre önce tüm hesaplarımın parolalarını farklı olacak şekilde kurgulamıştım. Ayrıca e-posta adresimde 2FA (iki yönlü doğrulama) özelliği olduğu için sadece parolayı ele geçirmek hesaba giriş için yeterli değildi.

Çıkartılan dersler, öncesinde ve sonrasında aldığım önlemler

Originally published at https://ahmetusta.com.

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.