Ev Ofis, Sanal Ofis, Paylaşımlı Ofis, Hazır Ofis, Özel Ofis… Ofis tipleri hakkında neredeyse her şey!

Fotoraftaki ben değilim ama hayalimizdeki çalışma ortamı zaman zaman böyle bir şey.
Ben Sanal Ofis müşterisiyim. Burası ise evimdeki çalışma odamın bir kısmı. Yukarıdaki hayaldi, buysa gerçek.

Ev Ofis — Home Office

Ofis çözümleri içinde en kolay olan model diyebiliriz. Mevcut evinizin bir odasını veya belli bir kısmını, şahıs şirketiniz için, ofis olarak kullanma seçeneğine sahipsiniz. Şirket kurulumu esnasında ikamet ettiğiniz evin adresini veriyorsunuz ve maliye şirket açılış işlemlerini tamamlamak için varlığınızı kontrol etmek üzere bu adrese geliyor. Genelde eve girmeye bile gerek görmeyebiliyorlar ama aksi bir durum da söz konusu olabilir. Eğer beyin gücüne dayalı bir iş yapıyorsanız “Ev Ofis” seçeneği öncelikli tercih edilebilecek bir ofis tipi olmakla birlikte, eğer girdisi çıktısı çok olan, makine veya imalat gerektiren işler yapıyorsanız pek de mantıklı olmayan bir seçenek.

Sanal Ofis reklamlarında genelde böyle fotoğraflar var. Hayal edince var ama gerçekte yok!

Sanal Ofis — Virtual Office

Sanal Ofis yapısı ofis tipleri içinde son yıllarda giderek popüler hale gelen bir kavram. Adı üstünde: aslında olmayan ama varmış gibi davranan bir ofis türü. Hatta şöyle diyelim: fiziksel varlığına ihtiyaç duyulduğu noktalarda var olan ama diğer zamanlarda bir isim ve kavramdan ibaret bir seçenek. Peki, bu nasıl olabiliyor?

Bu fotoğraf aşağıda anlattığım paylaşımlı ofislerden Kolektif House’a ait. Ortam tasarımı gerçekten müthiş çekici.

Paylaşımlı Ofis

Son dönemde oldukça moda olmaya başlayan yeni bir ofis tipi Paylaşımlı Ofisler. Özellikle erken dönem girişimciler ve girişimcilik oynamak isteyenler için çok çekici. Türkiye’de Kolektif House ve Workinton ilk akla gelenler.

Bu fotoğrafı Workinton sitesinden ödünç aldım, umarım telifi filan yoktur :) Hazır ofis böyle bir şey. Şimdi onu anlatacağız.

Hazır Ofis

Eğer ‘evimi ofis gibi kullanamam’ diyorsanız, sanal ofis size göre değilse, paylaşımlı ofis kafanıza yatmadıysa gidip dünya masrafla bir ofis tutmadan arada bir seçenek daha var.

Özel Ofis

Sıkılmadan buraya kadar okuyan varsa tebrikler ben yazmaktan yoruldum :/

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.