Ev Ofis, Sanal Ofis, Paylaşımlı Ofis, Hazır Ofis, Özel Ofis… Ofis tipleri hakkında neredeyse her şey!

Fotoraftaki ben değilim ama hayalimizdeki çalışma ortamı zaman zaman böyle bir şey.
Ben Sanal Ofis müşterisiyim. Burası ise evimdeki çalışma odamın bir kısmı. Yukarıdaki hayaldi, buysa gerçek.

Ev Ofis — Home Office

Sanal Ofis reklamlarında genelde böyle fotoğraflar var. Hayal edince var ama gerçekte yok!

Sanal Ofis — Virtual Office

Bu fotoğraf aşağıda anlattığım paylaşımlı ofislerden Kolektif House’a ait. Ortam tasarımı gerçekten müthiş çekici.

Paylaşımlı Ofis

Bu fotoğrafı Workinton sitesinden ödünç aldım, umarım telifi filan yoktur :) Hazır ofis böyle bir şey. Şimdi onu anlatacağız.

Hazır Ofis

Özel Ofis

--

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

More from Medium

Reaching The Public: Top 5 Tips For Online Journalism

My favorite hacks for supercharging my focus.

1. The start of something new…

Five ways to improve your home insulation that rapidly pay for themselves

Insulated home wrapped in hat and scarf