Bu detaylı yanıtınız için çok teşekkürler.

Aslında bu yazının amacı olabildiğince basit bir şekilde Hard Fork kavramı ile karşılaşanlara bir cevap verebilmekti. Ancak sonradan çok daha iyi anladım ki konu standart bir okuyucu için gereğinden fazla derecede, teknik anlamada, karmaşık.

Öte yandan yazıyı yayından kaldırmak da olacak iş değil, haliyle olabildiğince basitleştirip kavramsal hataları düzeltmeye çalıştım. Bu esnada kendim de pek çok yeni şey öğürenmiş oldum. Sizin bu yorumunuz da bu yazıyı okuyanlar için teknik bilgi açısından bir taçlanma olacaktır.

Elinize ve emeğinize sağlık.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.