Günlük yaşama bakan yönüyle AMD Ryzen işlemci ailesi ve Ryzen 5 1600X performansı

Piyasaya önce üst sınıf Ryzen 7 ailesi işlemciler sürüldü

AMD Ryzen 7 Sahnede

Elimize geçen Ryzen 5 1600X işlemcisi

Gelelim sıradan PC kullanıcısına

Hep aynı düzen: İşlemci, Anakart, Ram birlikte alınır

Teknoloji gazisi olarak PC kasasının kestiği parmağım bandajlı
Burada küçük gözüktüğüne bakmayın aslında kocaman bir soğutucu

Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ Limited Edition Hakkında

Toplayalım

Anakarta işlemcimiz takılmış
Soğutucu pastayı taşmayacak şekilde güzelce işlemciye dağıtmadan önce
Sağda gördüğünüz pestil tüm süreçte bana enerji vermesi için tüketildi
Anakart kasaya girdikten sonra
Eskiden BIOS güncellemek gerçekten çok zordu. Teknoloji geliştikçe çocuk oyuncağına döndü.

Sabit Diski takalım

Kader Anı! Eski sabit disk yeni sistemle açılıyor.
Sistem açıldı. Anormal bir durum yok gibi sanki derkeeeen…

İlk sistem kilitlenmesi

Performans, performans ve performans

Toparlayalım

--

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

More from Medium

The Ninja Sensei’s Logbook: Privacy Awareness Week and You

Privacy Awareness Week and You

The Lion Head Motif

DrupalCon 2021: 5 Things That Stood Out & Drupal’s Future Plans

My Journey to DLithe Bootcamp(.NET Full Stack Week 3(Feb7- Feb12)