Acaba sorun Erkan’da mı?
Erkan’a sorsak ‘Hayır’ der.
Erkan gibilere sorsak ‘Evet’ der.
Erkan’ın öykündüğü insanlara sorsak bazıları ‘bane ne’, bazıları ‘her Erkan ile ben uğraşamam’ bazıları da ‘daha çok çaba göstermeli’ der.
Devlete sorsak ‘Erkan vergisini ödedi mi?’ der.
Medium’a sorsak ‘Erkan’ın hikayesi kaç gösterim aldı?’ diye analiz eder.

Erkan hakkın rahmetine kavuştuğunda devlet cenaze işlerini halleder, arkadaşlarından bazıları ‘iyi bilirdik’ derken bazıları kış günü siyah gözlüklerinin arkasında köşede elleri önlerinde kavuşturulmuş şekilde bekler, bir kaç zevzek tabutun önünde selfie çekip, Erkan‘ın yolundan gidenlerden sosyal medyada tepki çeker….

Plak, kaset, cd, mp3, stream; medya değişir ama medyan değişmez.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.